Làm quen các thao tác cơ bản Indesign | Get started with Indesign | Học và hành

Xin chào các bạn, Nhân dịp mình đang học Indesign, để nhớ các bài đã học nên mình vừa thực hành vừa quay clip lại, mục đích là vừa để lưu trữ và cũng để share với các bạn :D. Đây là những bước đầu tiên khi làm quen với Indesign (mình nghĩ đây là bước căn bản đối với […]

Read More →