[RE-IELTS] Writing 1 – Topic: Tele working

IELTS WRITING TOPIC: In the past, many people used to travel to their place of work. With increased use of computers, the internet and smart phones, more and more people are starting to work from home. What are the advantages and disadvantages of this trend?
Những bạn nào đang luyện thi IELTS tại nhà có thể follow series này để cùng luyện tập và trao đổi về chủ đề IELTS nha. Cám ơn các bạn.

Read More →

[Chia sẻ] Cách luyện từ vựng tiếng Anh bằng game Word Search

Xin chào các bạn, Khi học tiếng Anh, chắc hẳn nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ mới. Mình cũng đã thử nhiều cách để luyện từ vựng tiếng Anh, từ việc chép đi chép lại hàng chục lần ra giấy, học thuộc lòng, đến việc dùng các thẻ học tiếng Anh,… nhưng hiệu quả vẫn […]

Read More →